Amerikanisztika Angol Biológia Bölcsész történelem Esztétika Filozófia Francia Fizika Földrajz Jogász magyar Jogász történelem Kémia Kommunikáció Közgazdaságtan Közgáz történelem Matematika Magyar Művészettörténet Német Néprajz Olasz Pszichológia Szociológia Történelem
 
Szociológia

Információk felvételizőknek a szociológia szakból /mintafeladatok/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A felvételi egyrészt írásbeliből másrészt szóbeli vizsgából áll. Az írásbeli felvételi vizsga során történelmi, matematikai és társadalomismereti kérdésekről kell számot adni. Az írásbeli során a feladatsor 50%-át a középiskolai történelmi anyag alkotja. A maradék feladatok szociológiai ismeretet kérnek számon, vannak matematikai feladatok is döntően a kombinatorika és a valószínűségszámítás tárgyköréből.

A szakra történő jelentkezés nem igényel kötelező nyelvvizsgát, bár a szak elvégzése alapvető idegen nyelvi ismereteket kíván.

Kötelező irodalom: gimnáziumi történelemkönyvek, illetve Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába és Anthony Giddens: Szociológia című könyve illetve ezek bizonyos fejezetei. Bővebb tájékoztatót, ajánlott irodalmat - amely igen terjedelmes - az első foglalkozáson fogok adni.

Az egyetemi képzések tartalmát illetően elmondható, hogy a szociológia szakra jelentkezők számára igen változatos egyetemi képzés van Magyarországon. A szociológián belül lehetőség van különböző típusú szakosodásra. Például: területfejlesztés, romológia, kisebbségszociológia. A szociológia szakot ajánlott valamilyen más szakkal párosítani, gyakran szokták történelemmel, vagy valamilyen idegen nyelvvel együtt tanulni. Mint minden tudomány esetében a bővebb szakirodalomban való eligazodáshoz nyelvi ismeretekre van szükség. Az egyetemeken az első diploma megszerzéséig ingyenesen tanulható valamely nyelv, a diploma megszerzéséhez egyetemenként változó nyelvvizsgapapírt kell bemutatni. A szociológusokkal kapcsolatban a társadalom sokszor szkepszissel él, mondván irodatudósként okoskodnak. Ez a tévképzet megváltozni látszik Magyarországon és egyre inkább a szociológia, mint társadalomtudomány, elismerésben részesül. A diploma megszerzését követően az elhelyezkedési lehetőségek tekintetében nehéz biztosat mondani, kutatóintézetekben, közigazgatásban, önkormányzatoknál is számítanak az ilyen végzettségű emberek munkájára.