Amerikanisztika Angol Biológia Bölcsész történelem Esztétika Filozófia Francia Fizika Földrajz Jogász magyar Jogász történelem Kémia Kommunikáció Közgazdaságtan Közgáz történelem Matematika Magyar Művészettörténet Német Néprajz Olasz Pszichológia Szociológia Történelem
 
Biológia

Információk felvételizőknek a biológia szakról /mintafeladatok/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Felvételi követelmények:
Az írásbeli felvételi az intézmények többségében a központi biológia közös érettségi-felvételi sor. Egyes főiskolák és egyetemek saját írásbeli felvételi sorokat állítanak össze melyek feladattípusai és súlyozása hasonló a központi felvételi sorhoz.
Szóbeli felvételi vizsgát júliusban tart az intézmények közel fele. Ez hasonlóan az eljövendő kollokviumi és szigorlati vizsgákhoz tételhúzás utáni felkészülésből és a szóbeli feleletből áll.
A központi közös írásbeli felvételi- érettségi feladatsor kérdései a sok éve megírt Lénárd-féle tankönyvsorozatra épül. A három könyv anyagának értő, és adott helyeken "magolva" tanulása feltétlenül szükséges a sikeres felvételi vizsgához. A Lénárd könyveken kívül a saját írásbeli feladatsort összeállító intézmények más középiskolai könyveket is számon kérhetnek ezért fontos már a felkészülés kezdetekor ezt figyelembe venni.
Emellett néhány helyre alkalmassági vizsgát is kell tenni például a konduktori képzésre jelentkezőknek, és a Testnevelési Egyetemen is.
A felvételi vizsga minden esetben olyan szituációt jelent a középiskolás diáknak, ahol a tét nagysága, a megszokottól eltérő körülmények (más városban, óriási egyetemi előadókban, idegeskedő szülők, diáktársak) nehézségeit csak a feladatmegoldás rutinja, és a biztos tudás ellensúlyozza.


Az egyetemen
Az élettudományok a felsőoktatás első éveiben a legnagyobb kihívást jelentik a középiskolai anyag ráérős haladása és mérsékelt adatmennyisége után.
A felvételi nehézségeit legyőzni az elsődleges cél, de a biztos biológiai alapok óriási segítséget jelentenek az egyetem-főiskola első évében.
A képzés alapképzéssel indul az összes egyetemen biológia, élettan, biokémia, kémia, mikrobiológia, taxonómia, anatómia stb.. Ezt követően nagyjából a harmadik év elején lehet szakosodni a kívánt irányba.
Jó példa: az Állatorvosi Kar Zoológus képzésén a harmadik év után lehetséges állatkerti, mikrobiológusi, zoopedagógusi szakirányt választani.
Az egyetem elvégzése után a szakosodásnak megfelelő szakterület kínál lehetőséget, akár laboratóriumi vírusspecifikációs, akár őserdei állatrendszertani, akár kórházi érsebészi, gyermekorvosi és még ezerféle munkára.

Hova kell felvételizni biológiából?
Orvosi egyetemek: DOTE, SzOTE, SOTE, HIETE
Gyógyszerészet-tudományi karok, Tudományegyetemek Természettudományi Karai, Tanárképző főiskolák, Pszichológia, Gyógypedagógia
Agráregyetemek, Állatorvostudományi Egyetem, Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem


A felvételi előkészítő tanfolyamról
A tanfolyam szükségtelen azoknak, akik képesek arra (tehát már többször megtették), hogy hosszú időn keresztül (9 hónap) beosztva a tananyagot, módszeresen felkészüljenek hétről hétre, tudásukat rendszeresen (minden esetben) tesztekkel, próbafelvételi sorokkal ellenőrizzék. Fontos, hogy a tananyagon kívüli a biológia új eredményeivel kapcsolatos információkhoz is hozzájusson a diák, mert a felvételi vizsgát eldöntheti a témában való tájékozottság - tehát erre is figyelni kell!

Az előkészítő tanfolyamon:
- A kiosztott tanmenet szerinti előadásokban módszeresen, és alaposan haladunk végig a középiskolai tananyagon
- Szemléltető multimédiás előadásokon keresztül fontos vizuális segítséget kaphatnak diákjaink a tankönyvi szöveg megértésében, megjegyzésében
- Hétről-hétre felvételi feladatsorok mintájára készült tesztekkel ellenőrizzük diákjaink felkészültségét
- Kiadott segédanyagokkal (házi feladatokkal), próbafelvételi feladatsorokkal szerezhetik meg diákjaink a vizsgaszituációban elengedhetetlen teszt és feladatmegoldó rutint.
- Naprakész tájékozottságot szerezhetnek az új tudományos eredményekről, fontos kutatási célokról
- Megismerhetik a biológia résztudományainak izgalmas feladatait, és ezek közül kiválasztva az őket érdeklőt már az egyetemre-főiskolára érkezve megtalálhatják a számukra fontos tantárgyakat az alapképzési időszak monotonitásában.
- A szóbeli vizsgára a közös feladatmegoldások során, tételszerü kérdések megválaszolásával készíti fel diákjainkat
- Segítséget kapnak a továbbtanulással kapcsolatban (második, harmadik intézmény, határidők, csekkek, nyomtatványok, intézményi nyíltnapok...)

Amit a tanfolyam nem pótol:
Az otthoni hétről-hétre való tanulást, a kiadott házifeladat elkészítésével.