Amerikanisztika Angol Biológia Bölcsész történelem Esztétika Filozófia Francia Fizika Földrajz Jogász magyar Jogász történelem Kémia Kommunikáció Közgazdaságtan Közgáz történelem Matematika Magyar Művészettörténet Német Néprajz Olasz Pszichológia Szociológia Történelem
 
Néprajz

Hol tanulhatsz néprajzot?
ELTE BTK Budapest
KLTE Debrecen
JPTE Pécs
JATE Szeged

Felvételi követelmények és feladatok
Néprajz szakra mind a négy helyen írásbeli és szóbeli vizsgát kell tenni elvileg néprajzból. Gyakorlatilag az írásbeli vizsgán történelem, földrajz, irodalom, néprajz esetleg nyelvtan, ének és művészettörténeti kérdésekre kell válaszolni, szóbeli vizsgán néprajzi kérdésekre kell felelni. A kérdések az évek során gyakran visszatérnek, így a látszólag hatalmas anyag jelentősen leszűkíthető, ha a középiskolai tankönyveket a néprajz szemszögéből vizsgáljuk.

Írásbeli: a KLTE, JPTE, JATE feladatsora túlnyomórészt néprajzi kérdésekből szokott állni, az ELTE-n több a történelem és egyéb kérdés. A kérdések nem tesztszerűek, inkább definíciókat, magyarázatokat kérdeznek, és egy-két esszé feladat is előfordul.

Szóbeli: a Felvételi vizsgakövetelmények a felsőoktatási intézményekben című kiadványban szereplő témák közül kell választani, és felkészülni az adott témákból. Ezek általában egy kutató életrajza és művei, egy néprajzi csoport, táj vagy nép jellemzése, néprajzi szakirodalom, folyóiratok, kiadványok bemutatása.

A tanfolyamról
Előadások: a legfontosabb témakörök alapos bemutatása az írásbeli kérdésekhez. Hogyan készülhetünk fel a szóbelire? A magyar néprajzi csoportok bemutatása, és a szakirodalom ismertetése.
Gyakorlat: mivel mindenkinek saját témákat kell választania aszerint, hogy hová kíván felvételizni. Közösen nézzük át a bibliográfiákat, mely alapján választhatsz, és tanári irányítással egyénileg összeállíthatod az anyagod. Közösen gyakoroljuk ennek bemutatását is.
Számonkérés: a szóbelire való felkészülés mellett otthoni feladatként a hallgatók megkapják az eddigi felvételi feladatsorokat, vaktérképeket és térképeket a gyakorláshoz. A megoldott feladatokat a tanár ellenőrzi. Az tanfolyam során négy ellenőrző dolgozatot kell írni, melyek az elhangzott előadások anyagát tartalmazzák. Ezek egy-egy nagyobb témakört foglalnak magukba. Az órák elején rövid írásbeli számonkérés is van az elmúlt óra anyagából.

A felvételihez szükséges tananyag
A kötelező és ajánlott irodalom hivatalosan az új felvételi tájékoztatóban jelenik meg, ez egyetemenként és évenként kicsit változik ezért decemberig a 2002-es kiadványt használjuk. Legfontosabb kiadványok a középiskolai tankönyvek mellett:
Balassa-Ortutay Magyar néprajz, Corvina
Magyar Néprajz nyolc kötetben, Akadémiai
Magyar Néprajzi Lexikon Akadémiai
Kósa-Filep A magyar nép táji-történeti tagolódása Akadémiai
Ethnographia folyóirat