Amerikanisztika Angol Biológia Bölcsész történelem Esztétika Filozófia Francia Fizika Földrajz Jogász magyar Jogász történelem Kémia Kommunikáció Közgazdaságtan Közgáz történelem Matematika Magyar Művészettörténet Német Néprajz Olasz Pszichológia Szociológia Történelem
 
Matematika

Információk felvételizőknek matematikából /mintafeladatok/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hogy sikeres felvételi vizsgát tegyünk, szükséges és elégséges legalább a középiskolai matematikai tananyag ismerete ötvözve egy valamivel magasabb fokú feladatmegoldó készséggel. Az utóbbit tanórákon sajnos nem mindig lehet elsajátítani, ezzel külön kell foglalkozni. Természetesen hasznos, előnyős a kiegészítő (fakultációs) tananyag ismerete.
A felvételi feladatok a középiskolai feladatoktól annyiban térnek el, hogy egy kicsit gondolkodtatóbbak, ötletesebbek, igénylik az alapos átgondolást és a feladatmegoldó sémák ismeretét.
Témakörök: halmazok, valós számok, számelmélet, algebra, függvények, exponenciális és logaritmikus kifejezések, sorozatok, trigonometria, síkgeometria, térgeometria, koordinátageometria

Ajánlott irodalom, amelyek segítenek a felkészülésben
Hajnal Imre - Matematika I-IV. (Nemzeti tankönyvkiadó, Budapest)
Reiman István - Matematika (Műszaki könyvkiadó, Budapest, 1992.)
illetve az elmúlt évek felvételi feladatai, amelyek megtalálhatók például az Interneten

A felvételi vizsga
Akik olyan szakra jelentkeznek, ahova matematikából (is) kell felvételizni, az úgynevezett közös érettségi-felvételi írásbeli vizsgát kell megírni, amely egyaránt szolgál érettségi és felvételi vizsgaként is. Lehetőség van azonban arra, hogy az érettségizők az iskolájukban is tegyenek érettségi írásbeli vizsgát.
A felvételin egy 8 feladatból álló feladatsort kell megoldani és részletesen kidolgozva leírni, amelyre 180 perc áll rendelkezésre. A feladatokat tetszőleges sorrendben lehet megoldani, minden feladatot külön lapra kell írni. Felhasználható segédeszközök: Négyjegyű függvénytáblázat, zsebszámológép, körző, vonalzó.
Sajnos nagyon sok felvételiző hiszi azt (tévesen), hogy elegendő a feladatok megoldásával foglalkozni. Pusztán a megoldásért nem jár a feladatért kapható maximális pontszám. A pontok legtöbbjét a lépésről-lépésre történő magyarázásra adják. A felkészülés során erre is fordítsunk időt, energiát!

Tippek
Először figyelmesen olvassuk végig a feladatsort és azzal a feladattal kezdjük, amelyiket a legkönnyebbnek találtuk! Olvassuk el a feladatot még egyszer a megoldás előtt, értsük meg és a megoldást részletesen írjuk le! Osszuk be okosan az időt, takarékoskodjunk vele, mert a hetedik, nyolcadik feladatok általában időigényesek (kidolgozással együtt akár több mint fél óra). Ha nem is tudunk teljesen megoldani egy feladatot, részmegoldásra is jár pont, írjuk le!

Matematika a felsőfokú intézményekben
Amelyik szakra felvételizni kell matematikából, ott a főiskolákon, egyetemeken szintén tanulni kell azt. Jegyezzük meg, sok olyan intézmény van, ahol nem kell felvételizni, mégis kell matematikát hallgatni (pl. Gábor Dénes Főiskola, Kodolányi János Főiskola, Zsigmond Király Főiskola). A középiskolai tananyaghoz képest más jellegű a felsőfokú matematika, de nélkülözhetetlenek az eddigi ismeretek. Nyilvánvalóan sokkal magasabb szinten tanuljuk, más - olykor az adott szaknak megfelelő - típusproblémákkal találkozunk. A kifejezetten matematika, illetve informatika szakokon (pl. természettudományi karokon) pedig több tantárgy foglalkozik a matematikával (analízis, algebra, valószínűségszámítás stb.).
Általában 2-3 szemesztert hallgatnak a diákok (félévenként más-más témakört), melyet szigorlat zár le. Egyes szakokon azonban 4-6 féléven át is tanulhatnak, sőt, elképzelhető, hogy (tanárok, programozók) 8-10 félév alatt sajátítják el az anyagot és több szigorlatuk van.
Lehetőség van továbbá egyéb, matematikával kapcsolatos kurzusokat hallgatni.

Diploma után
A matematikát a mindennapi életben "segédeszközként" használják fel az egyes munkakörökben. A felsőoktatás célja, hogy a használható eljárásokat, algoritmusokat - amelyekre szükség van az élet különböző területein - a hallgatóknak átadja és ezt a tudást ők munkájuk során hatékonyan alkalmazzák. Példa erre a programozók, akik vállalatoknak, multinacionális cégek számára készítenek szoftvereket vagy a statisztikusok, akik egy mintából következtetnek egy nagy sokaság adataira. Ezek mind matematikán alapulnak.
Nem kell tehát feltenni a kérdést, hogy "mire jó ez az egész?", higgyük el, még ha nem is tudunk róla, "úton-útfélen" lehet találkozni a matematika valamely rejtelmes-sejtelmes ágával.