Amerikanisztika Angol Biológia Bölcsész történelem Esztétika Filozófia Francia Fizika Földrajz Jogász magyar Jogász történelem Kémia Kommunikáció Közgazdaságtan Közgáz történelem Matematika Magyar Művészettörténet Német Néprajz Olasz Pszichológia Szociológia Történelem
 
Közgazdaságtan
Információ közgazdaságtanból felvételizőknek /mintafeladatok/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mi a felvételi követelmény?
A felvételi vizsga a közgazdasági és kereskedelmi szakközépiskolák III. és IV. osztályában tanított törzsanyagra: mikroökonómiára és makroökonómiára épül. A felvételizőnek ismernie kell a közgazdasági alapfogalmakat, a közgazdasági folyamatokat, valamint az ezek közötti összefüggéseket.
Kötelező irodalom:
- Közgazdaságtan I. Mikroökonómia Tankönyv és Feladatgyűjtemény - Írta: Kopányi Mihály, Petro Katalin és Vági Márton - / NSZI kiadvány /
- Közgazdaságtan II. Makroökonnómia Tankönyv és Feladatgyűjtemény - Írta: Gacsályi István, Meyer Dietmar, Misz József és Simonits Zsuzsa - / NSZI kiadvány /
A felvételin csak a fenti könyvekben megtalálható elméleti összefüggésekre kérdezhetnek rá, illetve olyan számítási és geometriai feladatokat adhatnak, ami ezen elméletek alapján logikusan levezethető, megoldható. Ez utóbbi elég tág fogalom, és a feladatok évről évre nehezebbek, ezért a felkészülést segítendő belevettük az előkészítő tananyagába a Felvételi és versenyfeladatok közgazdaságtanból című BKÁE kiadványt is.

Hogyan épül fel a felvételi?
Az egész felvételin 100 pontot lehet elérni, amelyből 50 pont egy mikroökonómia, a másik 50 pont pedig egy makroökonómia feladatsor sikeres megírásával szerezhető.
A két dolgozat felépítése azonos:
I. Tesztfeladatok (1-1 pont)
II. Igaz - hamis állítások, indoklással (1+1 pont állításonként, melyből az első pont a helyes válaszért jár, a másik pedig a megfelelő indoklásért)
III. Számítási és geometriai feladatok (2-3 feladat az összes többi pontért)

Miért jó egy közgazdász diploma?
A gazdasági felsőoktatási intézményekben diplomát szerzők elhelyezkedhetnek mind az üzleti- és bankvilágban, mind pedig a közszolgálati - állami szférában, ahol egyaránt kimagasló karrieresélyekkel indulhatnak életpályájuknak.

Hova felvételizhetsz közgazdaságtanból?
Egységes közgazdaságtan írásbeli felvételit írhatnak mindazok, akik gazdasági felsőoktatási intézménybe jelentkeznek /pl.: Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem (BKÁE), illetve Budapesti Gazdasági Főiskola (BGF-PSZFK, BGF-KVIFK, BGF-KKFK) stb./, és a történelem helyett közgazdaságtanból kívánnak felvételizni. Általában matematikából kell még ezeken a helyeken központi felvételit írni, de egyes helyeken idegen nyelvvel is párosítható.

Mire számíthatsz az előkészítőn?
Az órák felépítése:
Az egyes alkalmak során kis dolgozatokkal kezdünk, melyet egy elméleti jellegű előadás követ az új téma felvezetése céljából. Ezután az óra interaktív jelleget ölt, végezetül pedig az aktuális problémákhoz kapcsolódó gyakorlati feladatok csoportos / egyéni megoldása zárja a foglalkozást. Az órákat segédanyagok és rendszeres házi feladatok egészítik ki, melyek egyaránt hozzájárulnak az eredményes felkészüléshez.
Számonkérés:
Kisebb dolgozatok minden foglalkozáson / kivétel az első alkalom, illetve azok, amelyeken a tétdolgozatok kerülnek megírásra /.
Tétdolgozatok négy alkalommal: - Formájuk megegyezik a felvételiével / tesztkérdések, igaz - hamis állítások, definíciók, számítási- és geometriai feladatok /. Összesen 300 pont szerezhető. -
I. Időpont: 8. alkalom. Tananyag: Mikroökonómia tk. I - IV. fejezet. Időtartam: 90
perc. Maximális pontszám: 50 pont. /
II. Időpont: 12. alkalom. Tananyag: Mikroökonómia tk. I - VII. fejezet. Időtartam: 180
perc. Maximális pontszám: 100 pont. /
III. Időpont: 18. alkalom. Tananyag: Makroökonómia tk. I - IV. fejezet. Időtartam: 90
perc. Maximális pontszám: 50 pont. /
IV. Időpont: 24. alkalom. Tananyag: Makroökonómia tk. I - IX. fejezet. Időtartam: 180
perc. Maximális pontszám: 100 pont. /
Tanmenet / 25 alkalom - 4 x 45 perc alkalmanként /:
- Mikroökonómia / 1 - 12. alkalom /
- Makroökonómia /13 - 24. alkalom /
- Összegzés / utolsó alkalom /