Amerikanisztika Angol Biológia Bölcsész történelem Esztétika Filozófia Francia Fizika Földrajz Jogász magyar Jogász történelem Kémia Kommunikáció Közgazdaságtan Közgáz történelem Matematika Magyar Művészettörténet Német Néprajz Olasz Pszichológia Szociológia Történelem
 
Földrajz

Információk felvételizőknek a földrajz szakokról /mintafeladatok/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

. Hova jó a földrajz?
Földrajzból (is) kell felvételizni a tudományegyetemek geográfus, geológus, térképész és földrajz tanár szakjaira és a tanárképző főiskolákra.

- Geográfus szak öt tudományegyetemen, az ELTE-n, a debreceni, a szegedi, a pécsi és a miskolci egyetemeken van, mindenhol 5 éves a képzés. A harmadik év után különböző szakosodásokra van mód, így pl. az ELTE-n lehet választani környezetföldrajzi, hidrológiai és településfejlesztési szakirányt. Ennek megfelelően az első három év alapozó jellegű, az utolsó kettőt a szakosodást szolgáló stúdiumok töltik ki. Az egyes intézmények között a szakosodási lehetőségekben, az egyes tudományterületek súlyában van különbség, diplomáik természetesen egyenértékűek. Ezzel a diplomával a tudományos pályán kívül sikeresen el lehet helyezkedni a környezetvédelemben, az önkormányzatoknál, az államigazgatásban.

- Geológus és térképész szakok is vannak a tudományegyetemeken, és az egyetemi tanulmányok során is jelentős szerepet kap a matematika a természettudományos tárgyakkal (kémia, fizika) együtt. A képzés itt is öt év. A geológusi hivatás ma kevéssé népszerű, hiszen ásványkincseink kitermelése gazdasági okokból visszaesett, de azért a településfejlesztés, tájrendezés kapcsán azért vannak lehetőségek, és külföldön is jó híre van a magyar szakembereknek.

- Földrajz tanár szak egyszakos képzésként a tudományegyetemeken öt év, de másik szakpárt is felvehetsz az egyetemek által kínáltakból (pl. biológia, matematika, informatika, környezettan). A tanár szakot a geográfus kutató szakosok is felvehetik második szakként, és egy sor közös tárgyat jóváírhatnak. Ennek a szaknak az elvégzése középiskolai földrajztanári diplomát ad. Az ELTE Tanárképző Főiskolai Karán, a vidéki egyetemek főiskolai karain és a vidéki főiskolákon a képzés négy év, itt az egyszakosság mellett különböző szakpárokat is indítanak. A diploma azonban csak általános iskolai oktatásra jogosít.

Felvételi követelmények
Felvételi vizsgát földrajzból írásban minden felsőoktatási intézménybe való bekerüléshez kell tenni. Az ELTE-n az utóbbi években nem volt szóbeli geográfus és tanári szakokon, a vidéki egyetemeken és a főiskolákon viszont igen. A felvételi vizsgák június hónap közepétől vannak.
A követelmények hivatalos tájékoztatója a "Felvételi vizsgakövetelmények a felsőoktatási intézményekben" c. kiadvány (OFFI, Bp.) Ennek legfrissebb, érvényes kiadása ez év decemberében jelenik meg. Ami biztos, az alaptankönyvek, amit eddig mindig megadtak, a Nemzeti Tankönyvkiadó középiskolás könyvei, valamint az általános iskolai ismeretanyag, és az atlasz ismerete. Hogy pontosan melyik könyvekre van szükség, azt az előkészítő első foglalkozásán megbeszéljük.
A központi írásbeli felvételi 100 pontos, ebből 75 pontot az egész ismeretanyagot felölelő tesztek helyes megoldásáért lehet kapni, a feladatsor végén található esszéért pedig maximum 25 pont jár. A teszt tartalmaz egyszerű és többszörös választást, összefüggéselemzést, igazságkeresést vagy hibakutatást (itt a helytelen válaszokért pontlevonás jár, ez gyakran okoz gondot) és topográfiai feladatokat. Az esszé jelenti gyakran a legnagyobb problémát, mivel egy megadott témát kell logikusan, de tömören, a tankönyvekben szereplő kulcsszavak szerepeltetésével megalkotni.
Szóbeli felvételi a vidéki egyetemeken és a főiskolákon van, itt a kihúzott tételekben egy gazdaság- és egy természetföldrajzi kérdés szerepel, és a bizottság előtt nyomban válaszolni kell rájuk. A szóbelik az írásbeli utáni hétre esnek.

Mit nyújt az előkészítő?
Segíti a rendszeres felkészülést, ami szükséges a sikeres felvételihez. Minden foglalkozás 4 órás, így tesz ki a 25 alkalom 100 órát. A foglalkozások az alábbi elemekből állnak:
- előadásokon a felvételi szempontjából fontos, kiemelt témákban bővítjük, rendszerezzük az ismereteinket
- tesztmegoldás: az adott témakörök anyagából a felvételin előforduló feladattípusok megoldásával ellenőrizzük ismereteinket, és szerzünk feladatmegoldó rutint
- topográfiai ismeretek ellenőrzése: elsajátítását névanyag és vaktérképes dolgozatok segítik
- tételhúzás: vidéki egyetemekre való jelentkezés esetén ezt is gyakoroljuk.
- szintfelmérők: a témakörök, melyek végén a felvételivel megegyező terjedelmű feladatlapot oldunk meg a 100 órás tanfolyamba beépítve, a következők:
- Általános természetföldrajz
- Európa földrajza
- az Európán kívüli kontinensek földrajza
- Magyarország földrajza és Általános társadalomföldrajz.